U kunt vanaf nu ook bij ons terecht voor paardenverzekeringen van Hippo Zorg b.v.

Wij bieden 3 soorten verzekeringen.

Basisverzekeringen

Biedt dekking voor verlies van uw paard door overlijden en eventueel blijvende ongeschiktheid voor het doel waarvoor u uw paard gebruikt.

Aanvullende verzekeringen

Alleen als aanvulling op een basisverzekering af te sluiten. Hieronder vallen de ziektekostenverzekeringen, diefstalverzekering en verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.

Overige verzekeringen

Hoeven niet in combinatie met een basisverzekering, kan eventueel wel. Dit zijn zowel verzekeringen voor uw paard zelf (bv operatieverzekering)
als zaken buiten uw paard (bv zadelverzekering)

Voor een informatiebrochure over de paardenverzekering, de dekhengstenverzekering of een premieoverzicht van de diverse verzekeringen kunt u op de link klikken. Voor extra informatie of een op uw situatie toegespitste offerte kunt u contact met ons opnemen.