Motorrijtuigenverzekering

Een paaltje op een parkeerterrein, een botsing in de stad of een aanrijding op de A58. Een schade aan een van uw bedrijfs-auto’s is zo gebeurd. Een goede motorrijtuigenverzekering biedt uitkomst. Tussen de premies en voorwaarden van diverse verzekeraars kan veel verschil zitten. Wij zoeken graag voor u uit wat de beste oplossing voor uw bedrijf is.

Eigen vervoerverzekering

Als uw eigen gereedschappen ‘s nachts uit uw bestelauto worden gestolen, dan kunt u de volgende dag niet aan het werk en gemaakte afspraken met klanten niet nakomen. Wanneer u voor uw werk uw eigen goederen vervoert, welke u bij uw klanten nodig heeft en deze worden beschadigd of gestolen, dan biedt de eigen vervoerverzekering uitkomst met betrekking tot financiële bescherming en continuïteit van de onderneming.

Goederentransportverzekering en Transportbedrijfsschadeverzekering

Vervoert u regelmatig goederen van derden? Laat u regelmatig uw goederen door derden vervoeren? Houdt u er dan rekening mee dat schade aan deze goederen door een ongeval of diefstal niet wordt gedekt door uw motorrijtuigenverzekering. Met de goederentransportverzekering verzekert u zich van vergoeding van de schade die ontstaat tijdens het vervoer van goederen. Een aanvullende Transportbedrijfsschadeverzekering dekt de risico’s van omzetderving als gevolg van een beschadiging of verlies tijdens het transport.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt het risico dat u als transporteur aansprakelijk wordt gesteld bij schade aan de door u vervoerde lading. Denk hierbij aan diefstal van hoogwaardige goederen zoals elektronica. Een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking volgens de geldende vervoerscondities, zoals de AVC en CMR. Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationale verdragen. Hieruit komt naar voren wanneer de vervoerder aansprakelijk is. Volgens deze regels gelden doorgaans limieten voor de aansprakelijkheid. De maximale aansprakelijkheid voor AVC is € 3,40 per Kg en voor CMR-condities 8.33 SDR (= 8.97) per Kg.

Zakenreisverzekering

Gaan u en (enkele van) uw personeelsleden op zakenreis, dan is het verstandig een zakenreisverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt medische kosten, ongevallen, vervangend vervoer en schade aan of diefstal van bagage en kostbare apparatuur. Bijvoorbeeld een laptop of mobiele telefoon. Gebeurt er iets tijdens uw zakenreis, dan kunt u bovendien vertrouwen op snelle en professionele hulpverlening. Reizen u en eventueel uw collega’s regelmatig voor uw bedrijf, dan is de doorlopende zakenreisverzekering de beste oplossing. Dit is gemakkelijker en goedkoper dan iedere keer losse verzekeringen af te sluiten. De premie van de verzekering is afhankelijk van het beroepsrisico of de werkzaamheden van de reizende persoon en wordt gebaseerd op het aantal geschatte reisdagen. Op het einde van het jaar wordt het verschil tussen de geschatte en daadwerkelijke reisdagen met u verrekend.