Verzekeringen ondernemers

Aansprakelijkheidsverzekering

Het kan je zo maar gebeuren. Juist terwijl alles binnen de onderneming op rolletjes loopt, krijgt je te maken met een forse claim. Je medewerker blijkt na een bedrijfsongeval blijvend invalide en stelt je hiervoor aansprakelijk. Of een klant stelt je aansprakelijk voor het feit dat de te leveren goederen niet op tijd zijn aangekomen. Dat kan heel wat geld kosten. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven wapen je je tegen dit soort risico’s. Ook wanneer een aansprakelijkstelling niet terecht is, krijg je ondersteuning. De premie die je voor de aansprakelijkheidsverzekering betaalt, is afhankelijk van de risico’s die je loopt en de mate van dekking. Voor een polis op maat is het dan ook raadzaam samen met ons eerst een risicoprofiel op te maken.

Rechtsbijstandverzekering

Als ondernemer kun je al snel in een juridisch conflict belanden. Een werknemer vecht zijn ontslag aan, een leverancier bezorgt het verkeerde of een beschadigd product of je raakt verwikkeld in een conflict over vergunningen. Dergelijke geschillen kunnen grote financiële gevolgen hebben voor je onderneming en zelfs de continuïteit ervan in gevaar brengen. Met een rechtsbijstandverzekering voorkom je torenhoge kosten als je bij een juridisch conflict betrokken raakt. De proceskosten worden vergoed én je bent verzekerd van gedegen rechtsbijstand. Je zaak wordt behartigd door deskundigen die thuis zijn in de complexe regels van de wetgeving en die ervaring hebben in conflicten op zakelijk gebied. Als je een rechtsbijstandverzekering afsluit, heb je de keuze uit een aantal varianten of modules.  Je kunt dan precies dat deel verzekeren dat voor jouw onderneming van belang is. Zo heb je doorgaans de keuze uit het verzekeren van verkeersrisico’s, bedrijfsrisico’s en risico’s bij in- en verkoop. Kortom, je kunt de rechtsbijstandverzekering precies toesnijden op de situatie in jouw onderneming!

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Je kunt worden aangesproken voor de financiële gevolgen van een beroepsfout of een verkeerd advies. Voorbeelden van beroepsschade zijn het te laat indienen van een bezwaar of een hoger beroep door een advocaat. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt jouw eigen vermogen als beroepsbeoefenaar.

CAR-verzekering

Werk in aanbouw kan beschadigd raken door een zware najaarsstorm, brand of vandalisme, of door een eigen gebrek van het bouwmateriaal. Ook uitvoeringsfouten van eigen personeel of onderaannemers kunnen het bouwwerk beschadigen. Bij aan- of verbouw kunnen de bestaande eigendommen van de opdrachtgever beschadigd raken, zoals scheuren in de woning waar een serre wordt aangebouwd, heiwerkzaamheden, diefstal van gereedschap of een beschadigde bouwkeet, loods of steiger. De CAR-verzekering verzekert: het werk in aanbouw, desgewenst de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, het hulpmateriaal, de persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie, het personeel en het transport van bouwcomponenten.

Montageverzekering

Tijdens de installatie van bijvoorbeeld een cv-ketel, sanitair of een alarmsysteem kan deze kostbare apparatuur beschadigd raken. Bijvoorbeeld een cv-ketel die tijdens de montage van de muur loskomt, schade die ontstaat tijdens het testen of proefdraaien van geïnstalleerde apparatuur, uitvoeringsfouten of het gebruik van verkeerde onderdelen. Hoe kleinschalig een opdracht ook kan zijn, door het werken met kostbare installaties kan een veroorzaakte schade tot forse herstelkosten leiden. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven dekt dergelijke schades niet. De montageverzekering verzekert de te installeren apparatuur tijdens installatie en proefdraaien. Desgewenst verzeker je ook de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, het gereedschap, de persoonlijke eigendommen van directie en personeel van het installatiebedrijf en het transport van installatiecomponenten.

Enkele van onze zakelijke klanten: