Arbeidsongeschiktheid ondernemer

Als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt, komt niet alleen uw bedrijf in gevaar, maar ook uw privé-huishouden. Per 1 juli 2004 is de wettelijke bodemvoorziening (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Waz) afgeschaft. Als er geen andere inkomensbronnen meer zijn, rest de bijstand. En dat is geen vetpot. U kunt uw inkomen nu veiligstellen door zelf een particuliere verzekering af te sluiten.

Zelf regelen biedt voordelen

Dat u nu zelf op zoek moet naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen ramp. Sterker nog, het biedt voordelen. In veel gevallen wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering beter door een ruimere dekking en goedkoper door een lagere premie. Een particuliere verzekeraar biedt u tevens ondersteuning bij re-integratie, zoals intensieve begeleiding en wachtlijst-bemiddeling. Erg belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming.

Maatwerk

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complex financieel product dat precies op uw situatie en wensen afgestemd moet worden. Maatwerk dus. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het kan u zo maar gebeuren. Juist terwijl alles binnen uw onderneming op rolletjes loopt, krijgt u te maken met een forse claim. Uw medewerker blijkt na een bedrijfsongeval blijvend invalide en stelt u hiervoor aansprakelijk. Of een klant stelt u aansprakelijk voor het feit dat de te leveren goederen niet op tijd zijn aangekomen. Dat kan u heel wat geld kosten. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven wapent u zich tegen dit soort risico’s. Ook wanneer een aansprakelijkstelling niet terecht is, krijgt u ondersteuning. De premie die u voor de aansprakelijkheidsverzekering betaalt, is afhankelijk van de risico’s die u loopt en de mate van dekking. Voor een polis op maat is het dan ook raadzaam samen met ons eerst een risicoprofiel op te maken.

Rechtsbijstandverzekering

Als ondernemer belandt u al snel in een juridisch conflict. Uw werknemer vecht zijn ontslag aan, een leverancier bezorgt het verkeerde of een beschadigd product of u raakt verwikkeld in een conflict over vergunningen. Dergelijke geschillen kunnen grote financiële gevolgen hebben voor uw onderneming en zelfs de continuïteit ervan in gevaar brengen. Met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u torenhoge kosten als u bij een juridisch conflict betrokken raakt. De proceskosten worden vergoed én u bent verzekerd van gedegen rechtsbijstand. Uw zaak wordt behartigd door deskundigen die thuis zijn in de complexe regels van de wetgeving en die ervaring hebben in conflicten op zakelijk gebied. Als u een rechtsbijstandverzekering afsluit, heeft u de keuze uit een aantal varianten of modules. U kunt dan precies dat deel verzekeren dat voor uw onderneming van belang is. Zo heeft u doorgaans de keuze uit het verzekeren van verkeersrisico’s, bedrijfsrisico’s en risico’s bij in- en verkoop. Kortom, u kunt de rechtsbijstandverzekering precies toesnijden op de situatie in uw onderneming!

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

U kunt worden aangesproken voor de financiële gevolgen van een beroepsfout of een verkeerd advies. Voorbeelden van beroepsschade zijn het te laat indienen van een bezwaar of een hoger beroep door een advocaat. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw eigen vermogen als beroepsbeoefenaar.

CAR-verzekering

Werk in aanbouw kan beschadigd raken door een zware najaarsstorm, brand of vandalisme, of door een eigen gebrek van het bouwmateriaal. Ook uitvoeringsfouten van eigen personeel of onderaannemers kunnen het bouwwerk beschadigen. Bij aan- of verbouw kunnen de bestaande eigendommen van de opdrachtgever beschadigd raken, zoals scheuren in de woning waar een serre wordt aangebouwd, heiwerkzaamheden, diefstal van gereedschap of een beschadigde bouwkeet, loods of steiger. De CAR-verzekering verzekert: het werk in aanbouw, desgewenst de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, het hulpmateriaal, de persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie, het personeel en het transport van bouwcomponenten.

Montageverzekering

Tijdens de installatie van bijvoorbeeld een cv-ketel, sanitair, of een alarmsysteem kan deze kostbare apparatuur beschadigd raken. Bijvoorbeeld een cv-ketel die tijdens de montage van de muur loskomt, schade die ontstaat tijdens het testen of proefdraaien van geïnstalleerde apparatuur, uitvoeringsfouten of het gebruik van verkeerde onderdelen. Hoe kleinschalig een opdracht ook kan zijn, door het werken met kostbare installaties kan een veroorzaakte schade tot forse herstelkosten leiden. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven dekt dergelijke schades niet. De montageverzekering verzekert de te installeren apparatuur tijdens installatie en proefdraaien. Desgewenst verzekert u ook de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, het gereedschap, de persoonlijke eigendommen van directie en personeel van het installatiebedrijf en het transport van installatiecomponenten.