In en om het gebouw

Bedrijfsgebouwen

Je bedrijfsgebouw is niet alleen de plek waar je bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, het is ook je visitekaartje. Als het pand jouw eigendom is, kom je bij schade door bijvoorbeeld brand of inbraak voor hoge kosten te staan. Belangrijk dus om je pand goed te verzekeren! Nou zijn er zoveel bedrijfspanden als dat er ondernemingen zijn. De ene ondernemer kiest voor een bedrijfshal met een klein kantoor, de ander voor een kantoorpand met een kleine opslagruimte. Geen gebouw en dus ook geen risico is hetzelfde. Deze diversiteit zorgt ervoor dat verzekeren om maatwerk vraagt. Wij zijn je graag van dienst!

Huurdersbelangverzekering

Als je het pand waarin jouw bedrijf is gehuisvest huurt, dan heb je geen bezitsrisico. Schade aan het pand komt voor de rekening van de verhuurder, niet voor die van jou. Heb je echter zelf (veel) veranderingen aan het huur pand aangebracht, zoals betimmeringen of parketvloeren, dan is het verstandig dit zogenoemde huurdersbelang te verzekeren met een huurdersbelangverzekering. Schade aan de aanpassingen door brand, storm of inbraak krijg je dan vergoed.

Inventaris/goederenverzekering

Inventaris en goederen vormen de kern van jouw bedrijf. De waarde hiervan wil je dan ook beschermen bij diefstal, brand en blikseminslag. Vandalisme kan een vernietigend spoor achterlaten. Ook lekkage van een leiding of het dak veroorzaakt veel schade. Met een inventaris- en goederenverzekering heb je een zeer uitgebreide dekking voor schade aan de inventaris en goederen van jouw bedrijf. Je legt hiermee de basis voor de financiële bescherming om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen. Wij inventariseren de risico’s voor je en bemiddelen in een verzekering die past bij jou en jouw behoeften.

Glasverzekering

Glas is kwetsbaar, dus ruitbreuk ontstaat snel. Herstel vraagt om snelheid en kost je veel tijd aan regelwerk. Herstel van een ruitbreuk is belangrijk: het beschermt jouw bedrijfsruimte tegen weersinvloeden en ongewenste bezoekers. De Glasverzekering biedt meer dan alleen een financiële oplossing. Eén telefoontje en de ruit wordt hersteld en betaald.

Computer-/elektronicaverzekering

Als jouw bedrijf grotendeels afhankelijk is van computers, dan is het raadzaam een computer-/elektronicaverzekering af te sluiten. Deze is afgestemd op de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van computerapparatuur. Over het algemeen dekt de computerverzekering plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde apparatuur en herstel van programmatuur en data. Op de polis kun je ook elektronica meeverzekeren, zoals telefooncentrales, digitale weegschalen en diagnoseapparatuur.

Bedrijfsschadeverzekering

Als een calamiteit jouw bedrijf geheel of gedeeltelijk stillegt, bijvoorbeeld als je bedrijfspand door een flinke brand wordt verwoest, is het gevolg vaak geen of vermindering van inkomsten. De vaste kosten zoals huur, hypotheek en salarissen lopen gewoon door, terwijl je bedrijf stil ligt vanwege een schade aan het gebouw of de inventaris en goederen. Faillissement is niet ondenkbaar. Deze bedrijfsschadeverzekering betaalt jouw vaste lasten en stelt de nettowinst veilig totdat je bedrijf weer operationeel is.

Milieuschadeverzekering(MSV)

Een milieuschade is al snel veroorzaakt en de regelgeving staat meestal geen simpele en goedkope sanering toe. Aansprakelijkheidsverzekeraars hebben in veel gevallen milieuschade uitgesloten. De brandverzekering biedt niet altijd voldoende dekking voor de eigen locatie van het bedrijf en al helemaal niet voor schade op locaties van derden. Wel biedt de brandverzekering dekking voor opruimingskosten van het gebouw, maar vaak niet voor sanering van de grond. De milieuschadeverzekering biedt dekking indien uw onderneming (langdurig) hoge kosten moet dragen voor het saneren van grond en water als gevolg van een calamiteit bij jouzelf of bij derden waar je werkzaamheden verricht. Ook het opruimen van asbest (waarvan de aanwezigheid jou onbekend was) dat vrij komt na brand is meeverzekerd. Gezien de hoge kosten is de milieuschadeverzekering in deze tijd een must!

Geldverzekering

In de drukte van het zakendoen heb je niet altijd voldoende tijd om het geld op echtheid te controleren. Helaas komen ook overvallen nog steeds voor. De geldverzekering dekt voor jou het risico af dat contant geld of waardepapieren worden gestolen of dat je vals geld aanneemt. De dekking geldt voor contant geld dat in jouw bedrijf aanwezig is of vervoerd wordt. Na de schrik geen financiële domper.

Enkele van onze zakelijke klanten: