Bedrijfsgebouwen

Uw bedrijfsgebouw is niet alleen de plek waar uw bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, het is ook uw visitekaartje. Als het pand uw eigendom is, komt u bij schade door bijvoorbeeld brand of inbraak voor hoge kosten te staan. Belangrijk dus om uw pand goed te verzekeren! Nou zijn er zoveel bedrijfspanden als dat er ondernemingen zijn. De ene ondernemer kiest voor een bedrijfshal met een klein kantoor, de ander voor een kantoorpand met een kleine opslagruimte. Geen gebouw en dus ook geen risico is hetzelfde. Deze diversiteit zorgt ervoor dat verzekeren om maatwerk vraagt. Wij zijn u graag van dienst!

Huurdersbelangverzekering

Als u het pand waarin uw bedrijf is gehuisvest huurt, dan heeft u geen bezitsrisico. Schade aan het pand komt voor de rekening van de verhuurder, niet voor die van u. Heeft u echter zelf (veel) veranderingen aan het huur pand aangebracht, zoals betimmeringen of parketvloeren, dan is het verstandig dit zogenoemde huurdersbelang te verzekeren met een huurdersbelangverzekering. Schade aan uw aanpassingen door brand, storm of inbraak krijgt u dan vergoed.

Inventaris/goederenverzekering

Inventaris en goederen vormen de kern van uw bedrijf. De waarde hiervan wilt u dan ook beschermen bij diefstal, brand en blikseminslag. Vandalisme kan een vernietigend spoor achterlaten. Ook lekkage van een leiding of het dak veroorzaakt veel schade. Met een inventaris- en goederenverzekering heeft u een zeer uitgebreide dekking voor schade aan de inventaris en goederen van uw bedrijf. U legt hiermee de basis voor de financiële bescherming om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Wij inventariseren de risico’s voor u en bemiddelen in een verzekering die past bij u en uw behoeften.

Glasverzekering

Glas is kwetsbaar, dus ruitbreuk ontstaat snel. Herstel vraagt om snelheid en kost u veel tijd aan regelwerk. Herstel van een ruitbreuk is belangrijk: het beschermt uw bedrijfsruimte tegen weersinvloeden en ongewenste bezoekers. De Glasverzekering biedt u meer dan alleen een financiële oplossing. Eén telefoontje en uw ruit wordt hersteld en betaald.

Computer-/elektronicaverzekering

Als uw bedrijf grotendeels afhankelijk is van computers, dan is het raadzaam een computer-/elektronicaverzekering af te sluiten. Deze is afgestemd op de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van computerapparatuur. Over het algemeen dekt de computerverzekering plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde apparatuur en herstel van programmatuur en data. Op de polis kunt u ook elektronica meeverzekeren, zoals telefooncentrales, digitale weegschalen en diagnoseapparatuur.

Bedrijfsschadeverzekering

Als een calamiteit uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stillegt, bijvoorbeeld als uw bedrijfspand door een flinke brand wordt verwoest, is het gevolg vaak geen of vermindering van inkomsten. Uw vaste kosten zoals huur, hypotheek en salarissen lopen gewoon door, terwijl uw bedrijf stil ligt vanwege een schade aan het gebouw of de inventaris en goederen. Faillissement is niet ondenkbaar. Deze bedrijfsschadeverzekering betaalt uw vaste lasten en stelt uw nettowinst veilig totdat uw bedrijf weer operationeel is.

Milieuschadeverzekering(MSV)

Een milieuschade is al snel veroorzaakt en de regelgeving staat meestal geen simpele en goedkope sanering toe. Aansprakelijkheidsverzekeraars hebben in veel gevallen milieuschade uitgesloten. De brandverzekering biedt niet altijd voldoende dekking voor de eigen locatie van het bedrijf en al helemaal niet voor schade op locaties van derden. Wel biedt de brandverzekering dekking voor opruimingskosten van het gebouw, maar vaak niet voor sanering van de grond. De milieuschadeverzekering biedt dekking Indien uw onderneming (langdurig) hoge kosten moet dragen voor het saneren van grond en water als gevolg van een calamiteit bij uzelf of bij derden waar u werkzaamheden verricht. Ook het opruimen van asbest (waarvan de aanwezigheid u onbekend was) dat vrij komt na brand is meeverzekerd. Gezien de hoge kosten is de milieuschadeverzekering in deze tijd een must!

Geldverzekering

In de drukte van het zakendoen heeft u niet altijd voldoende tijd om het geld op echtheid te controleren. Helaas komen ook overvallen nog steeds voor. De geldverzekering dekt voor u het risico af dat contant geld of waardepapieren worden gestolen of dat u vals geld aanneemt. De dekking geldt voor contant geld dat in uw bedrijf aanwezig is of vervoerd wordt. Na de schrik geen financiële domper.

Evenementenverzekering

Bij het organiseren van onder andere festiviteiten, herdenkingen, symposia, sportwedstrijden, congressen, muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen of huwelijksfeesten krijgt u altijd te maken met financiële risico’s. Dat geldt ook voor de deelname aan beurzen. Het evenement moet bijvoorbeeld worden afgelast omdat een van de hoofpersonen door ongeval of ziekte verhinderd is. Of u wordt als organisatie aansprakelijk gesteld voor een ernstig persoonlijk ongeval. Er kan een grote hoeveelheid geld verloren gaan door brand, inbraak of afpersing. Wij bieden een aantal verzekeringen waarmee u zich tegen deze risico’s kunt verzekeren. Een combinatie van een aantal verzekeringen is in de meeste gevallen voldoende.